Osteopatia on VALVIRAn valvoma terveydenhuollon hoitoala.

Suomen Osteopaattiliitto
www.suomenosteopaattiliitto.fi

Suomen Selkäliitto
www.selkakanava.fi

Valvira
Terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisterin (Terhikki-rekisterin) julkinen tietopalvelu
www.valvira.fi

Arte-lääkärit
www.arte-laakarit.fi

Perhe Arte
www.perhe-arte.fi

Forum for Ostheopatic Regulation in Europe
www.forewards.eu